[1]
Solar, M. 2020. Русо y чвору књижевног и економског. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 52, 170 (Окт. 2020), 109–130. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.6.