[1]
Albin Širca, A. 2020. Генеалогија свакодневице: словеначка поезија у транзицији. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 52, 170 (Окт. 2020), 53-76. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.3.