[1]
Žunkovič, I. 2020. Књижевно-дарвинистичко поређење Антигоне Доминика Смолеа и Касандре Бориса А. Новака. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 52, 170 (Окт. 2020), 9-29. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.1.