[1]
Milinković, J. 2023. Стратегије формирања часописне читалачке публике. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 54, 177 (Јан. 2023), 167–193. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.177.7.