[1]
Specified, N.A. 2022. Питања књижевности у доба транс- и пост-хуманизма. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 54, 176 (Дец. 2022), 417–418.