[1]
Šimak Spevakova, M. 2020. Међукњижевне везе у прози словачког аутора Павела Виликовског из угла рецепције и превода. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 51, 169 (Окт. 2020), 351-363. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.169.18.