[1]
Specified, N.A. 2022. Издања Института за књижевност и уметност у 2021. години. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 53, 175 (Март 2022), 459–473.