[1]
Plaović, I. 2022. Словени у свету логике. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 53, 175 (Март 2022), 441–447. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.21.