[1]
Gavrilović, M. 2022. Мит у теоријским радовима Нортропа Фраја. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 53, 175 (Март 2022), 293–313. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.12.