[1]
Simić, Z. 2022. Авангард(н)е у преводу: преводи(тељке) руске и англо-америчке авангардне поезије 1920-их година у Србији/Југославији. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 53, 175 (Март 2022), 131–162. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.6.