[1]
Andonovska, B. и Teodorski, M. 2022. Психоанализа у српској књижевној критици и култури: пролегомена. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 53, 175 (Март 2022), 79-100. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.4.