[1]
Popov, J. 2022. На раскршћу утицаја: структурализми у Србији. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 53, 175 (Март 2022), 9-35. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.1.