[1]
Đorđević, D. 2022. Мотив метајезика у роману Привиђења из сенке Мансуре Изудин. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 53, 174 (Јан. 2022), 145–159. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.6.