[1]
Gharaibeh Simonović, M. 2022. Хасан Бласим: реквијем за Ирак, реквијем за књижевност. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 53, 174 (Јан. 2022), 129–144. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.5.