[1]
Specified, N.A. 2021. Завршена обнова Мицићевог гроба у години великих јубилеја српске авангарде. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 53, 173 (Сеп. 2021), 433-434.