[1]
Stojanović, L. 2021. Конструкт детињства у Андрићевој приповеци „Деца“. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 53, 173 (Сеп. 2021), 349–371. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.19.