[1]
Specified, N.A. 2021. Рецензенти Књижевне историје за 2020. годину (бр. 170–172). Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 52, 172 (Апр. 2021), 309-311.