[1]
Juvan, M. 2020. „Избрисани“ између политике порицања и егземпларности савременог словеначког романа. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 51, 169 (Окт. 2020), 53-75. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.169.3.