[1]
Author Specified, N. 2021. Књижевнонаучни скуп Војислав Илић и рађање модерне српске поезије. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 51, 168 (Феб. 2021), 415.