[1]
Pišev, M. и Stajić, M. 2022. Чајкановићева проучавања народних веровања о биљу у светлу савремених етноботаничких истраживања. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности. 53, 174 (Јан. 2022), 67–94. DOI:https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.3.