Поезија у стилистичком кључу

Милош Ковачевић. Поезија у стилистичком кључу. Вишеград: Андрићев институт, 2020, 335 стр.

  • Sonja Milovanović Radio Beograd
Кључне речи: naučna kritika, prikaz, srpska književnost

Сажетак

Нова стилистичка студија Милоша Ковачевића Поезија у стилистичком кључу надовезује се на претходне ауторове књиге из ове области које су препознатљиве по теоријско-методолошком концепту интегралног проучавања стила неког песника, односно његовог дела. Интегрално истраживање песничког текста подразумева примену и лингвистичких и књижевних метода, с циљем да се расветли посебност поетског језика. А специфичност поетског у односу на друге типове језичких текстова лежи у преиначењу језичких знакова као његовој иманентној карактеристици. То преиначење у анализама овога типа утврђује се на основу критеријума стилематичности, који указује на онеобичавање форме неке језичке јединице, и стилогености, као оцене уметничког ефекта дате јединице. Зато „предмет интегралне стилистике јесте истраживање начина остваривања (међу)односа стилематичности и стилогености језичких јединица: од фонема као најмање до дискурса или текста као највише“ (Ковачевић 2020: 9). У тринаест радова о српским песницима обухваћених у овој књизи издвајају се и описују различите врсте онеобичавања и указује на естетско-уметничку вредност и стилематичних и нестилематичних језичких јединица.

Референце

Miloš Kovačević. Poezija u stilističkom ključu. Višegrad: Andrićev institut, 2020.

Објављено
2022-12-25
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази