Младобосанка: преводилачки и критички рад Зденке Марјановић у контексту младобосанске књижевне авангарде

  • Biljana Andonovska
Кључне речи: авангарда, футуризам, манифест, Млада Босна, периодика, Босанска вила, Волт Витман, Зденка Марјановић, Димитрије Митриновић

Сажетак

У раду је представљен преводилачки и критички рад Зденке Марјановић у часопису Босанска вила, као и његова саобразност с књижевним програмом Младе Босне. Преводећи Витмана, савремену немачку лирику, Стриндберга и Метерлинка, Зденка Марјановић кретала се у најужем кругу аутора и поетика које су Димитрије Митриновић и младобосанци у то време промовисали у Босанској вили и другим гласилима. Она је, поред тога, и ауторка једног од најранијих, најопсежнијих и несумњиво најафирмативнијег чланка о италијанском футуризму у јужнословенским књижевностима до тада, са стилско-реторичким својствима који се приближавају дискурсу авангардног манифеста. Упркос томе што је усредсређена на иновативне моменте које младобосанци уводе у књижевно поље, а у већини случајева и претходи њиховим интервенцијама, Зденка Марјановић је остала ван магистралног књижевноисторијског наратива о Младој Босни и/као предратној књижевној авангарди. Рад стога указује и на дискурзивне праксе књижевне историографије које до таквих маргинализација доводе, као и на последице које то оставља на разумевање типологије и динамике историјских авангарди на јужнословенским просторима.

Референце

Aćamović, Bojana L. Poezija Volta Vitmana u kontekstu književne avangarde u Srbiji. Doktorska disertacija. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2018.

Allen, Gay Wilson (ed.). Walt Whitman Abroad. Critical Essays from Germany, France, Scandinavia, Russia, Italy, Spain and Latin America, Israel, Japan, and India. Syracuse University Press, 1955.

An. [Andrić, Ivo]. "Pisma Novoj Evropi. Pismo iz Rima. 'Pozorište iznenađenja'. Nova Evropa, knj. III, br. 10 (11. novembar 1921): 317-320.

Andonovska, Biljana. "Avangardno jugoslovenstvo predratne omladine". Modernizam i avangarda u jugoslovenskom kontekstu, ur. Biljana Andonovska, Tomislav Brlek, Adrijana Vidić. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2021. 11-26.

Andonovska, Biljana. "Od nemila do nedraga: o predratnoj književnoj avangardi i posleratnoj jugoslovenskoj omladini". Prvi svetski rat i slovenske književnosti, ur. Stanislava Barać, Biljana Andonovska, Boban Ćurić. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2021. 75-86.

Anonim. "Čitajte i predplatite se na Svjetlo". Svjetlo, god. XV, Ogledni broj (travanj 1900): [1].

Asino, Rosalba. "Antun Gustav Matoš prema Janku Poliću Kamovu. Je li Matoš doista ispravno ocijenio Kamova?". Dani Hvarskoga kazališta, 33, 1 (2007): 294-318. Dostupno na: hrcak.srce.hr/72991

Babić, Ljiljana. "Poezija Volta Vitmena u srpskohrvatskim prevodima (1900-1914)". Mostovi, 7 (1976): 316-323.

Benzmann, Hans. Moderne deutsche Lyrik. Leipzig, Reclam, Ed. 2, 1907.

Bogićević, Vojislav (prir.). Mlada Bosna: pisma i prilozi. Za štampu pripremio i obradio Vojislav Bogićević. Sarajevo: Svjetlost, 1954.

Brešić, Vinko. Časopisi Milana Marjanovića. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 1990.

Čerina, Vladimir. Janko Polić Kamov. Rijeka: Knjižara Đ. Trbojević, 1913.

De Tore, Giljermo. Istorija avangardnih književnosti; prevela sa španskog Nina Marinović. Sremski Karlovci; Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2001.

Dedijer, Vladimir. Sarajevo 1914. Beograd: Prosveta, 1966.

Đuričković, Dejan. Bosanska vila 1885-1914. 1, Književnoistorijska studija. Sarajevo: Svjetlost, 1975.

Đuričković, Dejan. Bosanska vila 1885-1914. Bibliografija I. Sarajevo: Svjetlost, 1975a.

Đuričković, Dejan. Bosanska vila 1885-1914. Bibliografija II. Sarajevo: Svjetlost, 1975b.

Gaćinović, Vladimir. Ogledi i pisma. Sarajevo: Svjetlost, 1956.

Grčić, Milan. "Naša prevodna književnost". Bosanska vila, 13-14, 1911, str. 193-194.

Grünzweig, Walter. Constructing the German Walt Whitman. Iowa City: University of Iowa Press, 1995.

I[lijić], Stj[epko]. "Novi smjerovi u slikarstvu". Savremenik, god. 5, br. 8 (kolovoz 1910): 609-611.

Jevtić, Borivoje. Arhiv Borivoja Jevtića. Odeljenje posebnih fondova Narodne biblioteke Srbije, R 638/Ia/1, 1949/1950.

Jurić, Slaven. "Stih kao politika? Neki politički aspekti stihovne forme od 1910. do 1920." Poetika i politika kulture nakon 1910. godine. Uredile Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić, Andrea Meyer-Fraatz. Split, Zagreb: Književni krug - Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2011. 135-145.

Juvančić, Frederik. "Manifest futuristov". Ljubljanski zvon, 4 (1909): 255-256.

Koščević, Želimir. "Futurizam u jugoslavenskoj štampi 1909-1939", Quorum, god. 5, br. 3 (26) (1989): 382-389.

Maeterlinck, Maurice. Douze chansons. Illustrées par Charles Doudelet. Paris, 1896. Gallica: La bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France.

Marjanović, Zdenka (prev.). "Iz francuske lirike". [Joakim di Belej: "Tamo je dobro"; Ž. M. de Eredija: "Rob"; Moris Meterlink: "Ja sam tražio 30 godina"]. S francuskog Zd. Marjanović. Bosanska vila, br. 15-16 (15. i 30. avgust 1911): 230-231.

Marjanović, Zdenka (prev.). "Iz francuske lirike. Iz poezije Sili Pridoma". S francuskog Zdenka Marjanović, Zagreb. [Prevod pesama: "Ono što traje", "Tijela i duše", "Zemaljske ljubavi", "U žalosti", "Sličnost"]. Bosanska vila, 11-12 (15. i 30. jun 1911): 165.

Marjanović, Zdenka (prev.). "Iz savremene njemačke lirike". Prev. s nemačkog Zdenka Marjanović. [Arno Holc: Iz Fantazusa, Robert Res: Iz Boja, Rajnhard Piper: Iz Moje mladosti, Kristijan Morgenštern: "Prvi snijeg", Ernst Šur: "Grad mrtvih", Rolf Martens: Iz Oslobođenih krila, Georg Štolcenberg: Iz Novog života]. Bosanska vila, 17 (15. septembar 1911): 259-260.

Marjanović, Zdenka (prev.). August Strindberg, "Ljepota i simbolika ljudskog tijela". S njemačkog Zdenka Marjanović. Bosanska vila, 4 (29. feb. 1912): 57-59; 5 (15. mart 1912): 74-75; 6 (31. mart 1912): 92-93; 7 (15. april 1912): 107-108.

Marjanović, Zdenka (prev.). Ualt Uaitmen, "Stiže vrijeme...". S engleskog Zdenka Marjanović, Beč. Bosanska vila, 24 (30. decembar 1909): 372.

Marjanović, Zdenka. "Književna revolta u Italiji". Bosanska vila, 13-14 (15. i 30. jul 1911): 209-212.

Matoš, Antun Gustav. "Apologija futurizma". O hrvatskoj književnosti II. Sabrana djela VII, ur. Nedjeljko Mihanović. Zagreb: Jugoslovenska akademija znanosti i umetnosti, Liber, Mladost, 1973. 259-265.

Matoš, Antun Gustav. "Futurizam". O stranim književnostima. Sabrana djela IX, ur. Vida Flaker. Zagreb: Jugoslovenska akademija znanosti i umetnosti, Liber, Mladost, 1973a. 217-226.

Matoš, Antun Gustav. "Lirika lizanja i poezija pljuckanja". Dragi naši savremenici. Sabrana djela XII, ur. Dubravko Jelčić. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umetnosti, Liber, Mladost, 1973b. 109-117.

Milanko, Sandra. "U potrazi za izvornikom: prepjevi talijanske futurističke poezije u hrvatskom časopisu Zvrk". Književna smotra: časopis za svjetsku književnost, LI, 193 (3) (2019): 139-147.

Miličić, Sibe. "Pismo iz Italije". Bosanska vila, 11-12 (1911): 180-181.

Mitrinović, Dimitrije. "Iz lirike Germanije" [Jug (Zvono), 2/1912]. Sabrana djela I. Prir. Predrag Palavestra. Sarajevo: Svjetlost, 1990b. 185-200.

Mitrinović, Dimitrije. "Iz njemačke moderne lirike" [Bosanska vila, 17-18/1909]. Sabrana djela I. Prir. Predrag Palavestra. Sarajevo: Svjetlost, 1990a. 175-184.

Mitrinović, Dimitrije. "Za naš književni rad" [Bosanska vila, 1-2/1910]. Sabrana djela I. Prir. Predrag Palavestra. Sarajevo: Svjetlost, 1990. 171-174

Novak Bajcar, Silvija. Jelena, žena koje ima: krakovska biografija Ive Andrića. Beograd: Službeni glasnik, 2015

Oeste, Robert. Arno Holz: The Long Poem and the Tradition of Poetic Experiment. Bonn: Bouvier Verlag, 1982.

Oraić, Dubravka. "Matoš i avangarda". Croatica 24/25 (1986): 111-120.

Palavestra, Predrag. "Predgovor"; "Komentari". U: Dimitrije Mitrinović, Sabrana djela I. Prir. Predrag Palavestra. Sarajevo: Svjetlost, 1990. 9-153; 507-531.

Palavestra, Predrag. Dogma i utopija Dimitrija Mitrinovića: počeci srpske književne avangarde. Beograd: Slovo ljubve, 1977.

Palavestra, Predrag. Književnost Mlade Bosne [1965]. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 1994.

Petrač, Božidar. "Futurizam u Hrvatskoj"; "Zvrk i njegov sadržaj". Republika, 5-6 (1988): 210-241.

Popović, Cvetko Đ. Sarajevski Vidovdan 1914: doživljaji i sećanja. Beograd: Prosveta, 1969.

Prudhomme, Sully. Les vaines tendresses. Paris: Alphonse Lemerre, 1875. Gallica: La bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France.

Prudhomme, Sully. Poésies 1865-1866: Stances et poèmes. Paris: Librairie Alphonse Lemerre. Gallica: La bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France.

Prudhomme, Sully. Poésies 1866-1872. Les Épreuves. - Les Écuries d'Augias. - Croquis italiens. - Les Solitudes. - Impressions de la Guerre. Paris: Alphonse Lemerre, 1872. Gallica: La bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France.

R. Piper & Co., Munich. German Expressionism - MoMa.

Rainey, Lawrence, Christine Poggi, and Laura Wittman (eds). Futurism: an anthology. New Haven & London: Yale University Press. 2009.

Rumeau, Delphine. "Bibliographie". Fortunes de Walt Whitman. Enjeux d'une réception transatlantique. Paris: Classique Garnier, 2019. 715-758.

-s. [Arsen Wenzelides]. "Il futurismo". Savremenik, IV, 3 (ožujak 1909): 175-176.

Saint-Point, Valentine de. "Futuristički manifest požude 11. siječnja 1913", s talijanskog prevela Markita Franulić. Quorum, god. 5, br. 3 (26) (1989): 452-454.

Salaris, Claudia. "To nije doličilo gospođi", s talijanskog prevela Željka Janeš. Quorum, god. 5, br. 3 (26) (1989): 475-477.

Sica, Paola. Futurist Women: Florence, Feminism and the New Sciences. Palgrave Macmillan, 2016. CrossRef

Sorel, Sanjin. Hrvatsko avangardno pjesništvo. Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci (e-izdanja), 2009.

Strindberg, August. En blå bok. Afdelning III. Stockholm: Björck & Börjesson, 1908.

Strindberg, August. En blå bok. Avdelning III. En extra blå bok. Texten redigerad och kommenterad av Gunnar Ollén. August Strindbergs Samlade Verk 67. Nationalupplaga. Stockholm: Norstedts, 2000. Link (17. 1. 2021)

Subotić, Irina, Janez Vrečko, Sanja Roić, Bojan Jović and Jasmina Čubrilo. "The Former Yugoslavia and Its Republics Slovenia, Croatia and Serbia". In: Handbook of International Futurism. Ed. by Günter Berghaus. Berlin/Boston: De Gruyter, 2019. 912-924. CrossRef

Trachtenberg, Alan. "Walt Whitman: Precipitant of the Modern". The Cambridge Companion to Walt Whitman. Ed. by Ezra Greenspan. Cambridge University Press, 2006. 194-207. CrossRef

Ujević, Tin. Nedjela maloljetnih: (jedna podvrsta Moderne). Sarajevo: Mlada Bosna, 1931.

Vervaet, Stijn. Centar i periferija u Austro-ugarskoj: dinamika izgradnje nacionalnih identiteta u Bosni i Hercegovini od 1878. do 1918. godine na primjeru književnih tekstova. Zagreb, Sarajevo: Synopsis, 2013.

Vidaković, Miloš. "Marineti o futurizmu" [1913]. Sabrana dela. Prir. Predrag Palavestra. Sarajevo: Svjetlost, 1971. 196-201.

Vučković, Radovan. Poetika hrvatskog i srpskog ekspresionizma. Sarajevo: Svjetlost, 1979.

Vučković, Radovan. Velika sinteza: o Ivi Andriću. Sarajevo: Svjetlost, 1974.

Објављено
2022-12-25
Како цитирати
Број часописа
Секција
Наслеђе модернизма