Медитерански диптих

Светлана Шеатовић, У залеђу Средоземља. Београд: Институт за књижевност и уметност, 2019, 350 стр; Андрић и Јадран. Андрићград: Андрићев институт, 2020, 110 стр.

  • Marko Radulović Институт за књижевност и уметност, Београд
Кључне речи: научна критика, српска књижевност, Иво Андрић, Медитеран

Сажетак

Кад се срећно споје интердисциплинарно научно усмерење, развијена културно-историјска (само)свест и лична склоност ка широким просторима Медитерана, његовим разуђеним историјским, културним, географским и климатским слојевима, онда пред собом имамо истовремено научну монографију од посебног интереса за проучаваоце српске књижевности, али и књигу коју ће сваки љубитељ те књижевности и медитеранских пространстава са задовољством читати. А у случају Светлане Шеатовић добијамо две књиге – У залеђу Средоземља и Андрић и Јадран.

[...]

Објављено
2022-03-31
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази