Психоанализа у српској књижевној критици и култури: пролегомена

  • Biljana Andonovska Институт за књижевност и уметност, Београд
  • Marko Teodorski Институт за књижевност и уметност, Београд
Кључне речи: психоанализа, књижевност, књижевна критика, српска психоаналитичка књижевна критика, историја идеја, Сигмунд Фројд, Жак Лакан

Сажетак

Иако се психоанализа и књижевност прожимају већ више од једног века, систематска и нијансирана истраживања те интеракције у оквиру српске књижевне критике тек би требало да уследе. Из тог разлога, аутори се у овом тексту опредељују за стварање једне панорамске, али синтетички осмишљене платформе на којој лоцирају основне методолошке проблеме, историјске зените и векторе развоја, главне актере, приступе и тежишта које би требало имати у виду на путу реконструкције интердисциплинарног дијалога психоанализе и књижевности у српској култури 20. века. Оцртавајући три таласа и два зенита психоаналитичких тенденција, текст историјски ситуира опусе и концептуалне претпоставке бројних критичара, од београдских надреалиста и Димитрија Митриновића до савремених херменеутичких срастања психоаналитичке, књижевне и културолошке мисли.

Референце

"Anketa o želji", Nadrealizam danas i ovde, 2, 3 (1932): 22-23, 26-37.

Aćin, Jovica. (ur. i prev.). Sigmund Frojd, Porodični roman neurotičara i drugi spisi. Beograd: Službeni glasnik, 2011.

Aćin, Jovica. Apokalipsa Sad: nacrti o Božanstvenom markizu. Beograd: Rad, [1995] 2004.

Aćin, Jovica. Gatanja po pepelu: o izgnanstvima i logorima tragom pisanja. Beograd: Vreme: Publikum, 1993.

Aćin, Jovica. Izazov hermeneutike: eseji. Beograd: Dom omladine Beograda, 1975.

Aćin, Jovica. Paukova politika: za kritiku književne metafizike. Beograd: Prosveta, 1978.

Aćin, Jovica. Poetika krivotvorenja: u traganju za obmanama. Novi Sad: Svetovi, 1991.

Cvetić, Mariela. Das Unheimliche: psihoanalitičke i kulturalne teorije prostora. Beograd: Orion Art: Univerzitet, Arhitektonski fakultet, 2011.

Erić, Ljubomir. Psihoanaliza i psihopatologija likovnog izraza. Beograd: Arhipelag; Jagodina: Muzej naivne i marginalne umetnosti, 2010.

Frojd, Sigmund. Psihopatologija svakodnevnog života. Delo preveo sa originala i uvodnu studiju napisao Hugo Klajn. Beograd: Kosmos, G. Kon, 1937.

Frojd, Sigmund. Tumačenje snova I-II [1900]. Preveo s nemačkog Albin Vilhar. Novi Sad: Matica srpska, 1984.

Frojd, Sigmund. Uvod u psihoanalizu. Preveo sa nemačkog jezika Borislav Lorenc. Beograd: Kosmos, 1933.

Fuko, Mišel. "Šta je autor". Prev. Eleonora Prohić. Polja 473 (januar-februar 2012): 100-112.

Gluščević, Zoran. "Krimi priča - žanr ili šund". Za ubistvo je potrebno dvoje, 1: najbolje svetske krimi-priče. Beograd: Prosveta, 1988. 9-39.

Gluščević, Zoran. "Poezija Miodraga Pavlovića između ritualno-magijskog i satirično-parodijskog". Poezija II, Izabrana dela Miodraga Pavlovića, knjiga 2. Beograd: "Vuk Karadžić", 1981. 247-313.

Gluščević, Zoran. "Psihodinamički rad erosa u delima Borisava Stankovića" I-V. Književnost 1-7/8 (1985): 297-322, 546-555, 758-772, 1158-1170, 1557-1568.

Gluščević, Zoran. Alfa i omega: književnost i psihologija nesvesnog. Beograd: "Vuk Karadžić", 1975.

Gluščević, Zoran. Kafka: ključevi za Zamak. Vrnjačka Banja: Zamak kulture, časopis za književnost umetnost i kulturu, 1972.

Gluščević, Zoran. Kafka: krivica i kazna. Beograd: Slovo ljubve, 1980.

Gluščević, Zoran. Mit, književnost i otuđenje. Beograd: "Vuk Karadžić", 1970.

Gluščević, Zoran. Okultna moć. Niš: Prosveta, 2001.

Gluščević, Zoran. Poezija i magija. Beograd: Prosveta, 1980a.

Gluščević, Zoran. Studija o Francu Kafki. Beograd: "Vuk Karadžić", 1971.

Gluščević, Zoran. Život u ružičastom: antologija svakidašnjeg kiča. Beograd: Prosveta, 1990.

Jerotić, Vladeta. Bolest i stvaranje: patografske studije. Beograd: BIGZ, 1976.

Jerotić, Vladeta. Darovi naših rođaka: psihološki ogledi iz domaće književnosti. Beograd: Prosveta, 1984.

Jerotić, Vladeta. Jung, između Istoka i Zapada. Beograd: Prosveta, 1990.

Jerotić, Vladeta. Miodrag Pavlović: odškrinuta vrata. Beograd: Ars Libri: Zadužbina Vladete Jerotića; Novi Sad: Pravoslavno udruženje Sveti Sava, 2011.

Jerotić, Vladeta. Psihoanaliza i kultura [1974, 2. izd. 1976]. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1980.

Jerotić, Vladeta. Putovanje u oba smera. Beograd: Knjižara Plato, 1992.

Jevremović, Petar. (prir). Temat "Snovi". Gradac, 34.162-163 (2007).

Jevremović, Petar. (ur.). Temat "Psihoanaliza i filozofija." Gledišta 39.1/6 (1998a).

Jevremović, Petar. Biće/Rasutost. Beograd: Gramatik, 2014.

Jevremović, Petar. Disova noć bez neba. Beograd: Gramatik, 2018.

Jevremović, Petar. Hermeneutički triptih. Beograd: Gramatik, 2019.

Jevremović, Petar. Lakan i psihoanaliza. Beograd: Plato, 2000.

Jevremović, Petar. Logos/Polytropos: ka hermeneutici usmenog govora. Beograd: Službeni glasnik, 2013.

Jevremović, Petar. Patrologija u ogledalu hermeneutike. Beograd: Otačnik, 2011.

Jevremović, Petar. Psihoanaliza i ontologija: sedam ogleda. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1998.

Jevremović, Petar. Tragovi reči. Beograd: Gramatik, 2019a.

Jevremović, Petar. U potrazi za Nastasijevićem. Beograd: Gramatik, 2016.

Karan, Milenko. Psihoanaliza i nadrealizam. Nikšić: Univerzitetska riječ, 1989.

Klajn, Hugo. Frojd, psihoanaliza i literatura. Priredio Žarko Trebješanin. Novi Sad: Matica Srpska, 1993.

Klajn, Hugo. Šekspir i čoveštvo. Beograd: Prosveta, 1964.

Klajn, Petar. Razvoj psihoanalize u Srbiji. Subotica: Pedagoška akademija, 1989.

Kordić, Boris. "Istorija psihoanalize u Srbiji u XX veku". Engrami, 33.1 (januar-mart 2011): 93-105.

Kordić, Radoman. Arheologija književnog dela. Beograd: Prosveta, 1975.

Kordić, Radoman. Govor s dna: poezija Miodraga Pavlovića. Beograd: "Vuk Karadžić", 1976.

Kordić, Radoman. Jezičke igre. Beograd: "Filip Višnjić", 2003.

Kordić, Radoman. Nasilje svakidašnjice. Beograd: Slovo ljubve, 1980.

Kordić, Radoman. Nesvesno književnosti. Beograd: Službeni glasnik, 2020.

Kordić, Radoman. Poezija i uvid. Beograd: "Vuk Karadžić", 1982.

Kordić, Radoman. Politika književnosti. Beograd: "Filip Višnjić", 2007.

Kordić, Radoman. Psihoanalitički diskurs. Beograd: Naučna knjiga, 1997.

Kordić, Radoman. Seksualni diskurs u književnosti. Novi Sad: Prometej, 1996.

Kordić, Radoman. Subjekt teorijske psihoanalize. Novi Sad: Svetovi, 1994.

Kovačević, Božo. Psihoanaliza i ljevica. Zagreb: "August Cesarec", 1989.

Lakan, Žak. Spisi: izbor. Beograd: Prosveta, 1983.

Martinović, Žarko (prir. i prev.). Psihoanaliza i književnost. Gornji Milanovac: Dečje novine, 1985.

Matić, Dušan. "O Frojdovoj psihoanalizi." Putevi (nova serija) 2 (1923): 30-31.

Matić, Dušan. "Uvod." Svedočanstva, Zapisi iz pomračenog doma (stvaranje ludila), 6 (1925): 1-2.

Matić, Vojin. Moji životi. Novi Sad: Matica srpska, 1985.

Matić, Vojin. Psihoanaliza mitske prošlosti II. Beograd: Prosveta, 1979.

Matić, Vojin. Psihoanaliza mitske prošlosti III. Beograd: Prosveta, 1983.

Matić, Vojin. Psihoanaliza mitske prošlosti. Beograd: Prosveta, 1976.

Matić, Vojin. Zaboravljena božanstva. Beograd: Prosveta, 1972.

Mirić, Jovan. "Kako je psihoanaliza doputovala u Kraljevinu Srbiju - intervju". Psihijatrija danas 42.1 (2010): 85-91.

Mitrinović, Dimitrije. "Značaj Jungovog dela" [1929]. Sabrana dela II. Ur. Predrag Palavestra. Sarajevo: Svjetlost, 1991. 147-158.

Mitrinović, Dimitrije. Sabrana dela III. Ur. Predrag Palavestra. Sarajevo: Svjetlost, 1991.

Nastović, Ivan. Anima Laze Kostića ili Lenka Dunđerski. Novi Sad: Prometej, 2017.

Nastović, Ivan. Arhetipski svet Desanke Maksimović: dubinsko-psihološki esej. Novi Sad: Prometej, 2003.

Nastović, Ivan. Letnji san Isidore Sekulić i drugi eseji. Novi Sad: Prometej, 2011.

Nastović, Ivan. Seobe Miloša Crnjanskog u svetlu dubinske psihologije. Novi Sad: Prometej, 2007.

Nastović, Ivan. Zapisi o nesanici Ive Andrića u svetlu dubinske psihologije. Novi Sad: Prometej, 2005.

Olah, Kristijan. "Uvod u proučavanje psihološke kritike: mogućnosti, iskušenja i ograničenja psihološkog pristupa u srpskoj književnoj kritici." Srpska književna kritika druge polovine XX veka: tipološka proučavanja. Priredio Milan Radulović. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2013. 183-228.

Palavestra, Predrag. Dogma i utopija Dimitrija Mitrinovića: počeci srpske književne avangarde. Beograd: Slovo ljubve, 1977.

Panić, Vladislav. Psihoanaliza Nečiste krvi. Beograd, Zagreb: Medicinska knjiga, 1985.

Pavlović, Miodrag. Poetika modernog. Beograd: "Vuk Karadžić", 1981.

Popović, Koča i Marko Ristić. Nacrt za jednu fenomenologiju iracionalnog. Beograd: Nadrealistička izdanja, 1931.

Popović, Koča. "Psihoanaliza i marksizam." Danas 2 (1934): 227-232.

Popović, Nikola M. Predavanja iz psihoanalize. Beograd: G. Kon, 1934.

Popović, Nikola M. Psihoanaliza: osnovna učenja Sigmunda Frojda. Beograd: G. Kon, 1935.

Ristić, Marko. "Humor 1932." Nadrealizam danas i ovde 2 (1932): 18-22.

Ristić, Marko. "Iz noći u noć." Pečat 10-12 (1940): 253-397.

Ristić, Marko. "Komponente jednog samoubistva". Danas 4 (1934a): 110-116.

Ristić, Marko. "Moralni i socijalni smisao poezije." Danas 1 (1934): 70-91.

Ristić, Marko. 12 C (Pariz, 8.11-12.12.1962): naknadni dnevnik. Priredila Hanifa Kapidžić-Osmanagić. Sarajevo: Oslobođenje, 1989.

Ristić, Marko. Predgovor za nekoliko nenapisanih romana i Dnevnik tog predgovora (1935). Beograd: Prosveta, 1953.

Savić, Obrad. "Mitrinovićevo psihoanalitičko pismo: Glas odsutnog diskursa." Delo 34.9/10 (1988): 181-190.

Teodorski, Marko. "Konceptualne osnove paleopsihologije Vojina Matića u kontekstu srpske etnologije", Etnoarheološki problemi 16/2 (2021): 353-374. Crossreff

Trebješanin, Žarko. "Kritička psihoanaliza Huga Klajna" (predgovor). Frojd, psihoanaliza i literatura. Novi Sad: Matica srpska, 1993. 7-56.

Trebješanin, Žarko. "Psihoanalitički metod u istraživanju književnosti: mogućnosti i granice." Psihologija 19.1/2 (1986): 172-184.

Trebješanin, Žarko. (prir.). Miodrag Pavlović: Ogledi o narodnoj i staroj srpskoj poeziji. Beograd: Srpska književna zadruga, 1993a.

Trebješanin, Žarko. Frommove dihotomije: ljudska priroda i društveni karakter. Beograd: Nolit, 1983.

Živadinović Bor, Vane. "Psihoanaliza ili individualna psihologija." Nadrealizam danas i ovde 2 (1932): 46-48.

Živadinović Bor, Vane. "Uvod u metafiziku duha." Nemoguće (1930): 50-54.

Објављено
2022-03-31
Како цитирати
Број часописа
Секција
Читање традиције