Зенитистичка филмска монтажа пре филма или Мицићево откриће водећег принципа авангарде

  • Božidar Zečević European Film Academy, Berlin (EFA)
Кључне речи: Мицић, Зенит, филмска монтажа, Ејзенштејн, Макавејев, радио-филм, авангарда, зенитизам

Сажетак

У анализи програмског текста „Шими на гробљу латинске четврти” из часописа Зенит (бр. 12, март 1922) Љубомира Мицића аутор скреће пажњу да се идеја монтаже рађала у Берлину у фотомонтажама Гроса и Хартфилда, у Москви с монтажном филмском школом Куљешова, Ејзенштејна и Вертова, у Паризу с Браком и Пикасом, у Краљевини СХС с Мицићем, Бошком Токином и Зенитом. На тим тачкама планете јављала се уметност новог доба, која је открила монтажу као опште начело из кога се затим родио авангардни филм, при чему овај Мицићев текст представља масивни наговештај Ејзенштејнове монтаже атракција као начина уметничког мишљења и стварања унутрашњег поетског језика састављеног од слика које нису само фотографске већ менталне, у чему је и суштина грандиозног уметничког експеримента Ејзенштејна, као и водећи принцип авангарде уопште. Стваралаштво Душана Макавејева и тзв. српски рез у његовим филмовима, сматра аутор, представљају непосредни наставак Мицићевих и Ејзенштејнових идеја.

Референце

Ajzenštajn S. M, Montaža atrakcija, Nolit, Beograd, 1964.

Ejhenbaum, Boris, "Problemi filmske stilistike", Filmske sveske, Beograd, 1970-1971.

Flaker, Aleksandar, "Globalna zenitistička montaža", Književna reč, Beograd, 1985.

Flaker, Aleksandar, Poetika osporavanja, Školska knjiga, Zagreb, 1984.

Ilić P. Mihailo, Serbian Cutting, Filmski centar Srbije, Beograd, 2008.

Kleйman, Naum, "Effekt Эйzenšteйna" (u Sergeй Mihaйlovič Эйzenšteйn, Montaž, Muzeй kino, Moskva, 2000).

Kulješov, Ljev: "Montaža kao osnova filma" (u Stojanović, Dušan, ur), Teorija filma Nolit, Beograd, 1978.

Lotman, J. M., Struktura umetničkog teksta, Nolit, Beograd, 1976.

Makavejev, Dušan, "Ajzenštajn - crveno, zlatno, crno" (u Ajzenštajn S. M, Montaža atrakcija), Nolit, Beograd, 1964.

Micić, Ljubomir, "Film jednog književnog pokreta i jedne duhovne revolucije", Zenit, Beograd, br. 38.

Micić, Ljubomir, "Kategorički imperativ zenitističke pesničke škole", Zenit, Zagreb, br. 13, april 1922.

Micić, Ljubomir, "Šimi na groblju latinske četvrti". Zenitistički Radio Film od 17 sočinenija", Zenit, Zagreb, br. 12, mart 1922.

Petric, Vladimir, Constructivism in Film, University Press, Cambridge, 2012.

Valden, Hervart, "Šimi", Misao, Beograd, 16. mart 1923.

Vučković, Radovan, Srpska avangardna proza, Otkrovenje, Beograd, 2000.

Zečevič, Božidar, "Serbskiй avangard i kino 1920-1932", spec. nomer 132 Kinematografičeskie zapiski (ur. Naum Kleйman), Moskva, 2014.

Zečević, Božidar, Srpska avangarda i film 1920-1932, UFUS, Beograd, 2013.

Објављено
2022-03-31
Како цитирати
Број часописа
Секција
Поводи