Књижевна историја
К Њ И Ж Е В Н А   И С Т О Р И Ј А
Часопис за науку о књижевности
  ГЛАВНА     НОВИ БРОЈ     АРХИВА     САРАДНИЦИ     УПУТСТВА     ЛИНКОВИ     ПРИЈАВА     SIGN IN  
  О часопису     Редакција     Контакт   
Књижевна историја > Главна
Најновији број Књижевне историје

НАСЛЕЂЕ МОДЕРНИЗМА: Бекет и миграције (I) (приредио Предраг Тодоровић)

Предраг Тодоровић
Бекет и миграције

Jonathan Bignell
When Beckett on Film Migrated to Television

Teresa Rosell
Samuel Beckett and Linguistic Exile

Predrag Todorović
Performing Beckett in Diferent Media in Serbia

КОНТЕКСТИ: Периодика између књижевне форме и друштвеног активизма (II) (припредила Биљана Андоновска)

Предраг Бребановић
The Dark and Bloody Crossroads. Сукоб на левици у – Америци (1911–1952)

Горан Лазичић
Како се калила постмодерна: Давид Албахари као уредник у часопису Књижевна реч

ПРЕПЛИТАЊА: Словенске књижевности и видео игре (II) (приредио Дејан Ајдачић)

Дејан Ајдачић
Компјутерска игра у киберфантастици: „Лавиринт смрти“ у два романа Сергеја Лукјaненка

Bogdan Trocha
Współczesne gry i ich literackie konotacje

КЊИЖЕВНА ГРАЂА:

Биљана Андоновска, Петар Јевремовић
„И тај добри момак је писао“: чешка (ауто)биографија Гаврила Принципа

ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ:

Данијела Петковић
„Канонска“ и „неканонска епика“ (Смиљана Ђорђевић Белић, Постфолклорна епска хроника. Жанр на граници и границе жанра, Београд: Чигоја штампа: Институт за књижевност и уметност, 2016)

Бојан Ђорђевић
Интелектуалац у свом и нашем времену: Шта (нам) је био и шта (нам) је данас Владан Десница (Drago Roksandić, Iluzije slobode: Ogledi o Vladanu Desnici, Politička kultura, Zagreb, 2017)

Александар Момчиловић
Ово време је изашло из „Глоуба“ (Stephen Greenblatt, Tyrant: Shakespeare on Politics, 2018)

Милан Громовић
Насушни битак савременог српског песништва након Елиота и Валерија (Слободан Владушић, Орфеј и запушач: Упутство за употребу поезије након Елиота и Валерија, Академска књига, Нови Сад, 2018)

Милош Живковић
О езотерији у Средњој, Источној (и Јужној) Европи (Studies on Western Esotericism in Central and Eastern Europe, Nemanja Radulović, Karolina Maria Hess, Szeged: Jate Press, 2019)

Скуп о савременом роману

Век манифеста


Рецензенти Књижевне историје за 2019. годину (бр. 167–169)

Издања Института за књижевност и уметност у 2019. години

 • Мисија
  Књижевна историја, као један од водећих научних часописа у Србији, представља простор за представљање врхунских научних резултата и иновативних интердисциплинарних истраживања, за јачање међународне сарадње у области науке о књижевности и славистичких студија, и за унапређивање стандарда и квалитета академског писања. Редакција часописа посебну пажњу поклања и поштовању принципа транспарентности у раду и отворености за све заинтересоване ауторе и ауторке.
  2015. године Књижевна историја увршћена је на међународну ERIH PLUS листу (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), а то, уз задовољство због досад постигнутог, истовремено налаже и поштовање нових, захтевнијих стандарда у процесу уређивања, припреме и самог публиковања. По категоризацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије носи категорију 'национални часопис међународног значаја (М24)'. Објављивањe најмање трећине текстова на другим националним језицима је само један, истина, посебно значајан од њих. Oд јуна 2017. године, часопис се индексира и у CEEOL бази.
  С намером да и даље унапређује квалитет понуђених текстова и прилога, уредништво Књижевне историје је, уз већ устаљене, делом обновљене рубрике (Студије, огледи, прилози; Појмовник; Оцене, прикази, белешке), осмислило и нове рубрике у оквиру којих ће посебна пажња бити поклоњена објављивању тематских блокова и проблемских текстова. Читање традиције и Наслеђе модернизма намењени су савременим увидима у литерарно наслеђе претходних столећа, односно рекапитулацији књижевно разуђеног и на неки начин још увек „живог“ двадесетог века, док ће у Контекстима бити штампани одабрани радови компаративног, интеркултурног и мултимедијалног приступа. Одељак под називом У средишту резервисан је за научну расправу о питањима и проблемима од нарочитог значаја за научну, али и ширу културну јавност.


  Creative Commons License
  Сви радови су лиценцирани под Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
 • ISSN 0350-6428
  UDK 82
  COBISS.SR- ID 55823

  Flag Counter

Институт за књижевност и уметност, Београд © 2017 Сва права задржана.