Књижевна историја
К Њ И Ж Е В Н А   И С Т О Р И Ј А
Часопис за науку о књижевности
  ГЛАВНА     НОВИ БРОЈ     АРХИВА     САРАДНИЦИ     УПУТСТВА     ЛИНКОВИ     ПРИЈАВА     SIGN IN  
  О часопису     Редакција     Контакт   
Књижевна историја > Главна
НАСЛЕЂЕ МОДЕРНИЗМА: Борислав Михајловић Михиз (II) (Приредио Владан Бајчета)

Мухарем Баздуљ
Ја и време: слика епохе у Аутобиографији – о другима Борислава Михајловића Михиза

Никола Маринковић
Политичка и културна идеологија Борислава Михајловића Михиза

КОНТЕКСТИ: Јосип Сибе Миличић – судбина ишчезлог песника (Приредила Светлана Шеатовић)

Светлана Шеатовић
Јосип Сибе Миличић – судбина ишчезлог песника

Бојан Ђорђевић
Први боравак Сибета Миличића у Русији (1915. године)

Ljiljana Banjanin
Sibe Miličićs Wiener Doktorarbeit: ein Beitrag zu seiner Biographie

Persida Lazarević Di Giacomo
La cronaca insulare di Sibe Miličić

Оливера Поповић
Архив Јована Вујошевића у Подгорици и подаци о „несталом пјеснику“

ПОВОДИ: Поводом 50 година Књижевне историје

Александар Петров
Пола века Књижевне историје

Миодраг Матицки
О педесетогодишњици Књижевне историје

Душан Иванић
Поводом 50 година Књижевне историје

ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ:

Игор Перишић
Науком противу националиста (Зоран Милутиновић, Битка за прошлост: Иво Андрић и бошњачки национализам, Београд: Геопоетика, 2018, 381 стр.)

Владан Бајчета
Метакритички излети у идеологију (Марко Паовица, Метакритички излети, СКЗ, Београд 2017, 391 стр.)

Ирена Јаворски
Критичко преиспитивање визуелног наслеђа београдских надреалиста – од кликера до коментара (Дејан Сретеновић, Урнебесни кликер, Београд: Службени гласник, 2016, 263 стр.)

Александра Пауновић
У име Андрићевог јубилеја (Дело Иве Андрића, уредник Миро Вуксановић, Београд: САНУ, 2018, 580 стр.)

Срђан Орсић
Како је Јаков победио Јашу (Радослав Ераковић, Књига о Јакову. Нови Сад: Академска књига, Филозофски факултет, 2016, 147 стр.)

Мина М. Ђурић
Апдајковски у Београду (Пета бијенална конференција Друштва „Џон Апдајк”, Филолошки факултет, Универзитет у Београду, 1–5. јуна 2018. године)

Александар Момчиловић
Да ли је постојала југословенска књижевност? • Мисија
  Књижевна историја, као један од водећих научних часописа у Србији, представља простор за представљање врхунских научних резултата и иновативних интердисциплинарних истраживања, за јачање међународне сарадње у области науке о књижевности и славистичких студија, и за унапређивање стандарда и квалитета академског писања. Редакција часописа посебну пажњу поклања и поштовању принципа транспарентности у раду и отворености за све заинтересоване ауторе и ауторке.
  2015. године Књижевна историја увршћена је на међународну ERIH PLUS листу (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), а то, уз задовољство због досад постигнутог, истовремено налаже и поштовање нових, захтевнијих стандарда у процесу уређивања, припреме и самог публиковања. По категоризацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије носи категорију 'национални часопис међународног значаја (М24)'. Објављивањe најмање трећине текстова на другим националним језицима је само један, истина, посебно значајан од њих. Oд јуна 2017. године, часопис се индексира и у CEEOL бази.
  С намером да и даље унапређује квалитет понуђених текстова и прилога, уредништво Књижевне историје је, уз већ устаљене, делом обновљене рубрике (Студије, огледи, прилози; Појмовник; Оцене, прикази, белешке), осмислило и нове рубрике у оквиру којих ће посебна пажња бити поклоњена објављивању тематских блокова и проблемских текстова. Читање традиције и Наслеђе модернизма намењени су савременим увидима у литерарно наслеђе претходних столећа, односно рекапитулацији књижевно разуђеног и на неки начин још увек „живог“ двадесетог века, док ће у Контекстима бити штампани одабрани радови компаративног, интеркултурног и мултимедијалног приступа. Одељак под називом У средишту резервисан је за научну расправу о питањима и проблемима од нарочитог значаја за научну, али и ширу културну јавност.


  Creative Commons License
  Сви радови су лиценцирани под Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
 • ISSN 0350-6428
  UDK 82
  COBISS.SR- ID 55823

  Flag Counter

Институт за књижевност и уметност, Београд © 2017 Сва права задржана.