Књижевна историја
К Њ И Ж Е В Н А   И С Т О Р И Ј А
Часопис за науку о књижевности
  ГЛАВНА     НОВИ БРОЈ     АРХИВА     САРАДНИЦИ     УПУТСТВА     ЛИНКОВИ     ПРИЈАВА     SIGN IN  
  О часопису     Редакција     Контакт   
Књижевна историја > ГлавнаРедизајн „Књижевне историје“Нови број Књижевне историје

KOНТЕКСТИ: Писано наличје предмета: књижевно–археолошки међупростори (Приредио М. Теодорски)

Марко Теодорски
Писано наличје предмета: књижевно–археолошки међупростори

Сташа Бабић, Владимир В. Михајловић
Мерило лепоте – панхеленски наратив преко граница дисциплина

Моника Милосављевић, Наталија Ћосић
Археолог као писац: критичка белешка о производњи знања

Milena Gošić
Fiction as Archaeological Interpretative

Марко Теодорски
Култура стакла: трансцендентални субјекат на раскршћу текста и материјалне културе

ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ:

Соња Веселиновић
Естетски и етички проблеми поетског сведочења (Antony Rowland, Poetry as Testimony: Witnessing and Memory in Twentieth– century Poems, Routledge, New York–London 2014, 184 стр.)

Весна Тријић
Компаративна књижевност данас (Адријана Марчетић, Зорица Бечановић Николић, Весна Елез, ур., Компаративна књижевност: теорија, тумачења и перспективе, Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2016, 502 стр.)

Нада Савковић
Развој српске драмске књижевности XVIII и XIX века (Зорица Несторовић, Велико доба: историја развитка драме у српској књижевности XVIII и XIX века. Београд: Klett 2016, 413 стр.)

Petra Bjelica
The first ever comparative study of Shakespeare and Thomas Mann (Ewan Fernie and Tobias Döring (eds.). Thomas Mann and Shakespeare: Something Rich and Strange. Bloomsbury Academic: New York, London, Oxford, New Delhi, Sydney 2015, 256 pp.)(

Јана Алексић
Континуитет као услов усправности (Драган Хамовић, Пут ка усправној земљи: Модерна српска поезија и њена културна самосвест, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2016, 399 стр.)

Српска књижевност у свету (Упоредна истраживања 5: Српска књижевност 20. века: поетика превођења и интеркултурно истраживање, ур. Кринка Видаковић Петров, Београд: Институт за књижевност и уметност, 2016, 354 стр.)

EAM 2016 Cinquième congrès international EAM (European Network for Avant–gardes and Modernity Studies) Quête/enquête / Quest/Investigation, Université Rennes 2, France, 1–2–3 juin 2016.

 • Мисија
  Књижевна историја, као један од водећих научних часописа у Србији, представља простор за представљање врхунских научних резултата и иновативних интердисциплинарних истраживања, за јачање међународне сарадње у области науке о књижевности и славистичких студија, и за унапређивање стандарда и квалитета академског писања. Редакција часописа посебну пажњу поклања и поштовању принципа транспарентности у раду и отворености за све заинтересоване ауторе и ауторке.
  2015. године Књижевна историја увршћена је на међународну ERIH PLUS листу (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), а то, уз задовољство због досад постигнутог, истовремено налаже и поштовање нових, захтевнијих стандарда у процесу уређивања, припреме и самог публиковања. Објављивањe најмање трећине текстова на другим националним језицима је само један, истина, посебно значајан од њих. Oд јуна 2017. године, часопис се индексира и у CEEOL бази.
  С намером да и даље унапређује квалитет понуђених текстова и прилога, уредништво Књижевне историје је, уз већ устаљене, делом обновљене рубрике (Студије, огледи, прилози; Појмовник; Оцене, прикази, белешке), осмислило и нове рубрике у оквиру којих ће посебна пажња бити поклоњена објављивању тематских блокова и проблемских текстова. Читање традиције и Наслеђе модернизма намењени су савременим увидима у литерарно наслеђе претходних столећа, односно рекапитулацији књижевно разуђеног и на неки начин још увек „живог“ двадесетог века, док ће у Контекстима бити штампани одабрани радови компаративног, интеркултурног и мултимедијалног приступа. Одељак под називом У средишту резервисан је за научну расправу о питањима и проблемима од нарочитог значаја за научну, али и ширу културну јавност.
 • ISSN 0350-6428
  UDK 82
  COBISS.SR- ID 55823

  Flag Counter

Институт за књижевност и уметност, Београд © 2017 Сва права задржана.