Књижевна историја
К Њ И Ж Е В Н А   И С Т О Р И Ј А
Часопис за науку о књижевности
  ГЛАВНА     НОВИ БРОЈ     АРХИВА     САРАДНИЦИ     УПУТСТВА     ЛИНКОВИ     ПРИЈАВА  
Књижевна историја > Нови број


XLVIII 2016 160

ЧИТАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ: Дете. Детињство. Фолклор. (Приредила Д. Петковић)

Татјана Вујновић
Песме намењене детету и дечје песме у публикацијама Вука Стефановића Караџића

Јасмина Јокић
Мотив ванбрачног детета у басмама против града: текст и контекст

Бранко Р. Златковић
Вуково детињство у причама и споменима


НАСЛЕЂЕ МОДЕРНИЗМА: Савремена словенска фантастика и популарна култура (I) (Приредио Д. Ајдачић)

Bogdan Trocha
Spekulacyjna i diagnostyczna funkcja słowiańskiej fantastyki w perspektywie własnej tradycji

Софія Філоненко
Драугр, вовкулака, летючий змій: дискурс монструозного в сучасному українському детективі

Милош Јоцић
Пикник поред пута браће Стругацки и видео–игра СТАЛКЕР: мотивскe и наративнe везе у контексту интерактивно–нелинеарног приповедања


KOНТЕКСТИ: Писано наличје предмета: књижевно–археолошки међупростори (Приредио М. Теодорски)

Марко Теодорски
Писано наличје предмета: књижевно–археолошки међупростори

Сташа Бабић, Владимир В. Михајловић
Мерило лепоте – панхеленски наратив преко граница дисциплина

Моника Милосављевић, Наталија Ћосић
Археолог као писац: критичка белешка о производњи знања

Milena Gošić
Fiction as Archaeological Interpretative

Марко Теодорски
Култура стакла: трансцендентални субјекат на раскршћу текста и материјалне културе


ПОЈМОВНИК:

Снежана Калинић
„Remember! Souviens–toi! prodigue! Esto memor!“: дискурси позоришта сећања


СТУДИЈЕ, ОГЛЕДИ, ПРИЛОЗИ:

Славко Петаковић
Идеолошко залеђе једне књижевноисторијске полемике

Александра М. Павловић
Дидактичка поезија Лукијана Мушицког

Milena Kaličanin
Gregory Burke’s Black Watch (2006): an Illustration of Post–verbatim theatre


ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ:

ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ:

Соња Веселиновић
Естетски и етички проблеми поетског сведочења (Antony Rowland, Poetry as Testimony: Witnessing and Memory in Twentieth–century Poems, Routledge, New York–London 2014, 184 стр.)

Весна Тријић
Компаративна књижевност данас (Адријана Марчетић, Зорица Бечановић Николић, Весна Елез, ур., Компаративна књижевност: теорија, тумачења и перспективе, Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2016, 502 стр.)

Нада Савковић
Развој српске драмске књижевности XVIII и XIX века (Зорица Несторовић, Велико доба: историја развитка драме у српској књижевности XVIII и XIX века. Београд: Klett 2016, 413 стр.)

Petra Bjelica
The first ever comparative study of Shakespeare and Thomas Mann (Ewan Fernie and Tobias Döring (eds.). Thomas Mann and Shakespeare: Something Rich and Strange. Bloomsbury Academic: New York, London, Oxford, New Delhi, Sydney 2015, 256 pp.)(

Јана Алексић
Континуитет као услов усправности (Драган Хамовић, Пут ка усправној земљи: Модерна српска поезија и њена културна самосвест, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2016, 399 стр.)

Српска књижевност у свету (Упоредна истраживања 5: Српска књижевност 20. века: поетика превођења и интеркултурно истраживање, ур. Кринка Видаковић Петров, Београд: Институт за књижевност и уметност, 2016, 354 стр.)

EAM 2016 Cinquième congrès international EAM (European Network for Avant–gardes and Modernity Studies) Quête/enquête / Quest/Investigation, Université Rennes 2, France, 1–2–3 juin 2016.Рецензенти Књижевне историје за 2016. годину (бр. 158–160)

Издања Института за књижевност и уметност у 2016. години


Институт за књижевност и уметност, Београд © 2017 Сва права задржана.