Књижевна историја
К Њ И Ж Е В Н А   И С Т О Р И Ј А
Часопис за науку о књижевности
  ГЛАВНА     НОВИ БРОЈ     АРХИВА     САРАДНИЦИ     УПУТСТВА     ЛИНКОВИ     ПРИЈАВА  
Књижевна историја > Нови број


XLIX 2017 161


ЧИТАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ: Српска књижевност у БиХ (I) (Приредила С. Мацура)

Данијел Дојчиновић
Књижевноисторијски контекст старе српске писмености у Босни и Херцеговини

Јелена В. Јовановић
Наратор и јунаци његове приче у роману Јарани Светозара Ћоровића

Сања Ђ. Мацура
Бањолучки триптих


НАСЛЕЂЕ МОДЕРНИЗМА: Савремена словенска фантастика и популарна култура (II) (Приредио Д. Ајдачић)

Anna Gemra
Między globalnością a lokalnością: kłopotliwa „fantasy słowiańska” (na marginesie wybranych utworów)

Борис Ланин
Новые святые и антиутопическая агиография


ПОВОДИ: 125 година од рођења Иве Андрића

Милослав Шутић
Апотeоза херојства (Иво Андрић и Млада Босна)

Ева Толди
Дијалог с Ивом Андрићем у савременој мађарској књижевности

Снежана Милосављевић Милић
У потрази за архипричом

Марија Грујић
Говор као одсуство разговора: у прилог проучавању Андрићеве концепције књижевног јунака


ВИЂЕЊА: Ролан Барт, данас (I) (Приредила В. Елез)

Владимир Гвозден
Ролан Барт и парадоксални услови књижевности

Весна Елез
Два Бартова модела: „Увод у структуралну анализу приповедних текстова” и S/Z

Alexandru Matei
Roland Barthes et la politique du structuralisme en Roumanie socialistе


ПОЈМОВНИК: Ролан Барт, данас (I) (Приредила В. Елез)

Наташа Анђелковић
Ролан Барт и парадоксални услови књижевности


СТУДИЈЕ, ОГЛЕДИ, ПРИЛОЗИ:

Владан Бајчета
Елементи комике као средство литераризације у Аутобиографији о другима Борислава Михајловића Михиза

Мирна Радин Сабадош
Body art in extremis – станице за дистрибуцију времена

Жељко Милановић
Рецепција романа Покоравање Мишела Уелбека: невидљивост побеђеног универзитета


ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ:

Зоја Карановић
Скица за историју певања и бележења народних песама код Срба (Бошко Сувајџић, Орао се вијаше, Ниш: Филозофски факултет, Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2013, 413 стр.)

Ана Вукмановић
Сусрети у Другом свету (Данијела Поповић Николић, Други свет. Студије о демонолошким предавањима и тужбалицама, Ниш: Филозофски факултет, 2016, 163 стр.)

Бојана Аћамовић
Поетичко мапирање дадаизма (Предраг Тодоровић, Планета Дада. Историјат и поетика, Београд: Службени гласник, 2016, 347 стр.)

Владимир Вукомановић Растегорац
Узорно сецирање песничке лексике (Александар Милановић, Реч под окриљем поетике: језик српских песника 2, Краљево: НБ „Стефан Првовенчани“, 2016, 195 стр.)(

Марко Аврамовић
Читање историје и трауме (David A. Norris: Haunted Serbia: Representations of History and War in the Literary Imagination, Cambridge: Modern Humanities Research Association, New York: Routledge, 2016, 190 стр.)

Десничини сусрети, први пут у Београду (Научни скуп Хрватско-српски/српско-хрватски интеркултурализам данас. Поводом 110. годишњице рођења Владана Деснице, Институт за књижевност и уметност, Београд 23–25 септембар 2016)

Бојићев јубилеј (Научни скуп Поетика Милутина Бојића, Општина Требиње, Библиотека Милутин Бојић, Институт за књижевност и уметност, Требиње–Београд 6, 10. и 11. април 2017)

О Октаву Мирбоу и књижевној критици (Округли сто Октав Мирбо и новинска књижевна критика, Филолошки факултет Универзитета Црне Горе, Подгорица 23. јун 2017)


Институт за књижевност и уметност, Београд © 2017 Сва права задржана.