Књижевна историја
К Њ И Ж Е В Н А   И С Т О Р И Ј А
Часопис за науку о књижевности
  ГЛАВНА     НОВИ БРОЈ     АРХИВА     САРАДНИЦИ     УПУТСТВА     ЛИНКОВИ     ПРИЈАВА  
Књижевна историја > Нови број


L 2018 164


ЧИТАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ: Постфолклор (II) (Приредила Данијела Петковић)

Михаил Лурье
«Про один кошмарный случай я хочу вам рассказать». Городские песни-хроники 1920-х годов: к вопросу о типологических границах и социальных контекстах функционирования (пост)фольклорных явлений

Јеленка Пандуревић
Из фоклорног еротикона. Оглед о полифонији и функционалној интерпретацији приповједних пјесама

Смиљана Ђорђевић Белић
Здравица: (традиционални?) жанр и савремени контексти


КОНТЕКСТИ: Српско-мађарска културна и књижевна прожимања (II) (Приредио Марко Чудић)

Zoltan Virag
Gotovo istovetni drugi: južnoslovesnki kontekst opusa Endrea Adija

Ištvan Ladanji
Prevođenje i kulturni identitet časopisa Új Symposion u prvim godinama izlaženja (1965–1971)


НАСЛЕЂЕ МОДЕРНИЗМА: Борислав Михајловић Михиз (I) (Приредиo Владан Бајчета)

Владан Бајчета
Књижевна иницијација Борислава Михајловића Михиза. Збирка поезије: Песме

Игор Перишић
Иронија и аутоиронија у књижевнокритичким списима Борислава Михајловића Михиза

Слободан Владушић
Између моћи, традиције и индивидуалности: ликови у драми Бановић Страхиња Борислава Михајловића Михиза


ПОЈМОВНИК: Филм и књижевност

Недељка Бјелановић
Наративни сентимент – (поновно) појмовно одијевање прозне емотивности


ПОВОДИ: Међународни конгрес слависта Београд 2018 (Приредили Б. Сувајџић и Љ. Бајић)

Бошко Сувајџић
Значај београдског конгреса 2018.

Љиљана Бајић
Књижевно наслеђе Максима Горког

Ирена Плаовић
Милица жали: реторика тужења књегиње Милице у средњовековним списима о кнезу Лазару

Милош Живковић
Хагиографичност у Српској Александриди и Варлааму и Јоасафу

Анка Ж. Симић
Примена савремених књижевних историја у превредновању националне књижевне историје

Александра Угреновић
Искуство времена у књижевности српског реализма

Бојана М. Сабо
Фјодор Михаиловић Достојевски (1821-1881) на страницама часописа Руски архив

Миодраг Вукчевић
Не знам и не осећам. О Istočnom diwanu Џевада Карахасана и Гетеовом Западно-источном дивану


СТУДИЈЕ, ОГЛЕДИ, ПРИЛОЗИ:

Francesca Romoli
Le collezioni della biblioteca di Kirill Turovskij: materiali e prime ipotesi

Данијела Јањић
Свети Фрања Асишки у есејима и путописима српских књижевника (Иво Андрић, Милош Црњански, Јован Дучић, Исидора Секулић)

Николина Зобеница
Проучавање интертекстуалних веза у роману Гинтера Граса Лимени добош

Ђурђа Трајковић
Пост-аутономија или шта је остало од књижевности? Случај Аргентине

Đorđe Stojanović
Abjection, monstrosity and cultural anxieties in Patrick Ness’ More than this


У СРЕДИШТУ:

Душан Иванић
Уз критичко издање дела Иве Андрића


ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ:

Маја Медан
Нова читања Шантићевог лирског опуса (Песничке теме и поетички модели Алексе Шантића. Зборник радова. Ур. Јован Делић, Бојан Чолак. Београд – Требиње: Институт за књижевност и уметност – Дучићеве вечери поезије, 2017)

Милош Јоцић
Књижевност као виртуелна реалност (Џ. Хилис Милер, О књижевности. Београд: Службени гласник 2017)

Јелена Марићевић
Лик приче (Марко Недић, Повратак причи. Огледи о савременој српској прози, Нови Сад: Академска књига, 2017)

Часлав В. Николић
Личност (Слободан Владушић, Књижевност и коментари, Београд, Службени гласник, 2017)

Јубилеј Павла Поповића(Научни скуп „Периодизација нове српске књижевности“, Српска академија наука и уметности, Одељење језика и књижевности, Београд, 25–26. 4. 2018. године)

Скуп посвећен Тину Ујевићу (Међународни научни скуп „Авангарда ангажман и револуција у делу Тина Ујевића“, Институт за књижевност и уметност, Београд 31.5–1.6. 2018. године)


Институт за књижевност и уметност, Београд © 2017 Сва права задржана.